Bestuursleden Stichting MVWK

Voorzitter/
activiteitencoördinator
Mevrouw J.P.W. (Joke) Velema-Habraken
p/a Loo 65a
5571 KP Bergeijk
Tel.nr.: 0497 – 542596;
Mobiel: 06 - 12320252
penningmeester de heer H.J.G. (Henk) van Kampen,
Bosdreef 2A, 5571 AG  Bergeijk
Bestuurslid/algemeen de heer H.J.G. (Harrie) Buijtels,
Neerrijt 57, 5575 CB Luyksgestel.