Aanmelden vakantieweek 2020.

De vakantieweek 2020 wordt gehouden van 
maandag 9 november tot en met zaterdag 14 november 2020
 
Voldoet u aan de doelstelling van onze Stichting en wilt u uzelf, of iemand anders waarvan u denkt dat hij of zij aan onze doelstelling voldoet, aanmelden voor de vakantieweek, dan dient u onderstaand inschrijfformulier te downloaden, volledig in blokletters in te vullen en te ondertekenen.
 
Inschrijfformulier 2020
 
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier stuurt u op naar:
 
Stichting MVWK
t.a.v. mevrouw Joke Velema
Loo 65a
5571 KP  Bergeijk
Formulieren die na 1 augustus 2020 worden ingezonden kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
In de maand augustus krijgt u van ons bericht of u kunt deelnemen aan de vakantieweek.
Als u vragen heeft of als u een inschrijfformulier opgestuurd wilt krijgen, kunt u contact opnemen met:
Joke Velema
tel.nr.: 0497 – 542596 of 06 - 12320252
e-mail formulier